+36/89/512-200

Nagytemplom

A római katolikus plébániatemplom, vagy ahogy a pápaiak becézik, a Nagytemplom, nemcsak Pápa, hanem a Dunántúl egyik legjelentősebb műemléke.

A XVIII. század második felében már lehiggadó barokk építőművészet (a copf stílus) jellegzetes jegyeit viseli.

A monumentális épület korának legkiemelkedőbb művészeti alkotásaként ismert. A hatalmas tornyok és a külső díszítés legalább annyira figyelemre méltó, mint a belső tér.

A templom körülbelül azon a helyen épült, ahol a régi okmányokban (és a jelenlegi ásatások szerint is) Szent István vértanúról elnevezett középkori gótikus plébániatemplom állott.

Az új kéttornyú barokk templomot gróf Esterházy Károly egri püspök építtette, aki Pápa város birtokosa volt.  Az építést 1774 és 1786 között a család híres építészével, Fellner Jakabbal (+1780) és utódjával Grossmann Józseffel (+1785) végeztette.

Míg a templomkülső a későbarokk stílus egyszerűbb, klasszicizáló irányzatát követi, annál pompásabb a templombelső egységes, a hajó és a szentély egyetlen hatalmas tere, amelyet pillárpárok tagolnak 3 szakaszra.

Belső terének magas, rózsaszínű márványlábazata van, az oldalfalakat pedig szürke színű műmárvány borítja.

A mennyezet kupola freskói Anton Maulbertsch  - az osztrák Tiepolo - művei. A főoltárkép és a mennyezetfreskók Szent István vértanú életének drámáját mutatják be. Az oltárarchitektúrák Grossmanntól valók, a külső szobrok Messerschmidt János szobrász munkái, a márványmunkákat Giacomo és Carlo Adami süttői kőfaragók végezték. A főoltár térdelő angyalai, Szent István koronás és Szent László király alabárdos szobrai és az oszloppárok fejei fölött elhelyezett négy angyalalak  Prokopp Fülöp bécsi szobrász művei carrarai márványból. A régi gyóntatószékek, a keresztelőkút és a szószék ugyancsak Prokopp Fülöp munkái.

A kórust, a sekrestyét és oratóriumot szintén Maulbertsch freskói díszítik.

A szentélyhez bal oldalon csatlakozó kőrishegyi márvánnyal burkolt Mária kápolna oltárszekrényében üvegkoporsóban nyugszik a Diocletianus császár idejében élt Martiális vértanú. A Rómában eltemetett szent testét Esterházy püspök kapta a pápától. Érdekessége, hogy amikor a vértanú ereklyéjét Pápára hozták, a buzgó hívők pompás, drágakövekkel díszített díszmagyarba öltöztették.

Pápa templomairól bővebb ismertetőt a következő oldalakon talál: