+36/89/512-200

Általános Szerződési Feltételek

Hotel Villa Classica ****
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2022. január 1-től

Általános rendelkezések

A Hotel Villa Classica **** (a továbbiakban Szolgáltató) az Általános Szerződéses Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, melyek alapján a Szolgáltató szerződést köt a szolgáltatásait igénybe vevőkkel (a továbbiakban Vendég).

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Ha a szolgáltatás(ok)ra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, akkor a Vendég lesz a Szerződő fél. Ha a feltételek teljesülnek, akkor a Szolgáltató és a Vendég együttesen szerződéses felekké válnak (a továbbiakban: Felek).

Ha szolgáltatás(ok)at a Vendég megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) rendeli meg a Szolgáltatótól, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Az ajánlat érvényessége alapértelmezetten 3 nap, de a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálloda foglaltsága, további ajánlatkérései és az ajánlatkérés jellege miatt ettől eltérjen.

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, ezáltal írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Az elszállásolás kezdete és vége (kijelentkezés, bejelentkezés)

A Vendég a Szerződésben lefoglalt szobá(ka)t az érkezés napján 14:00-tól foglalhatja el.

A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a Szerződés szerződés szerinti érkezési nap 18:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a Szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

A Vendégnek a szobá(ka)t a Szerződés szerinti elutazás napján 11:00 óráig el kell hagynia.

A Szolgáltató a szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés és/vagy a késői távozás lehetőségét a Vendégnek.

A szállás szolgáltatás meghosszabbítása

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

Árak

A szálloda szobaárai a szálloda recepcióján lévő információs táblán kifüggesztve találhatók. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.

Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Ha a Vendég szállást foglalt, és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen az áron a Szolgáltató már nem változtathat. A szálloda aktuális árai a szálloda honlapján (https://classicahotel.hu) található foglalási rendszeren keresztül érhetők el.

A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda honlapján kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

A Szolgáltató különleges kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Gyermekkedvezmények

Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – Szolgáltató az alábbi szálláskedvezményeket biztosítja:

 • 0-3 éves korig: 100%
 • 4-13 éves korig: 33%

Pótágy és babaágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

Pótágy és/vagy babaágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

Lemondási feltételek

Ha a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 • a visszaigazolt érkezés napját megelőző 3 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés (no-show) esetén a foglalás teljes összegének 50%-a fizetendő kötbérként.

Szállásra szóló csoportos foglalás esetén a Megrendelő a szerződéstől az érkezés napját megelőző legkésőbb 4 héttel korábban írásban jogosult elállni kötbérmentesen.

Ezen határidőn túli elállás, lemondás, meg nem jelenés (no-show) vagy a visszaigazolt foglalásban rögzített időpontot megelőző elutazás esetén Megrendelő kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a foglalás teljes összegének 50%-a.

Ha a Szerződő fél gazdasági társaság vagy egyéb társadalmi szervezet, az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

Fizetés módja, garancia

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, SZÉP Kártyával, illetve átutalással.

Átutalás esetén – ha a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.

Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával, a szálloda online foglalási felületén biztosított online előlegfizetéssel vagy átutalásos előlegfizetéssel lehetséges.

Online előlegfizetés esetén a szolgáltatást lehetőség van az alábbi módokon fizetni:

 • Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
 • Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express, JCB, Union Pay
 • Online fizetés SZÉP Kártyával: OTP SZÉP Kártya, MKB SZÉP Kártya, K&H SZÉP Kártya

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szálloda egyéb létesítményeit,
 • a Vendég a szobáját a távozása napján 11:00 óráig nem üríti ki, a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további éjszakára is kiszámlázni,
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
 • a Vendég fertőző betegségben szenved,
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

Ha a felek közötti Szerződés „vis maior” okból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

Elhelyezési garancia

Ha a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani / felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

Ha a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

A Vendég jogai

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint a szálloda szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállodában való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég kötelességei

A megállapodás szerinti ár megfizetése:

 • a visszaigazolásban rögzített határidőig,
 • vagy a szállásszolgáltatás befejeződésekor esedékes.

Ha a Vendégek ételt vagy italt hoznak be a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (italok esetén ún. „dugódíj”-at).

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A keletkezett hulladékot a szálloda területén, illetve a szobákban és a szobákhoz tartozó teraszokon elhelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobákból, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja a kifüggesztett használati / kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. Törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda vendégei csak a kijelölt dohányzóhelyeken
dohányozhatnak.

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni!

A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendégek által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése és bemutatása szükséges.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szállodában.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató jogai

Ha a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szolgáltató kötelességei

A Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon a Vendégek nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, melynek betartatásáért a szálloda személyzete felelős.

A Vendég betegsége, halála

Ha a szállás szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége / halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg / elhunyt hozzátartozója, örököse, illetve a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség / haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor vállal felelősséget, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szálloda wellness részlegének és egyéb létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

Vis maior

Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely Felet felmentik a Szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

Jogorvoslat

A Szolgáltató és a Vendég közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A teljesítés helye az a hely, ahol a szálloda található: 8500 Pápa, Bástya u. 1., Magyarország.

Szerződő Felek elfogadják, hogy a Szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában érdemben és helyileg illetékes bíróság, a Veszprémi Törvényszék kerül kijelölésre.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint a Vendég hozzájárulása esetén saját reklámcéljaira használja fel. Adatkezelési szabályzatunk szállodánk honlapján elérhető (https://classicahotel.hu).

A szállás szolgáltatási Szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.