+36/89/512-200

Pápa, a templomok városa

Tizenhárom épület, melyek nemcsak méretüknél fogva emelkednek a barokk kisváros lakóházai fölé. Ha az utazó messziről nézi a város sziluettjét, először tornyokat pillant meg – templomok tornyait.

Valami nyugodt egykedvűség árad ezekből a tornyokból, függetlenül attól, melyik kor milyen stílusa emelte őket. A kövek, amelyekből épültek, mérhetetlen időket láttak: véres harcokat, vallási vitákat és türelmetlenséget, felemelő és fényes ünnepeket, hallgatták híres, kiváló szónokok prédikációit, szerzetesek zsolozsmáját és diákok énekkarát.

Láttak dúsgazdag, buzgó életű földesurakat, akik mérhetetlen vagyonukból mindig áldoztak rájuk. A velünk élő história tanúi ezek az épületek. Titkokat rejtenek. Semmit sem értünk és érzünk meg Pápából, ha nem ismerjük templomait.

Pápa templomairól bővebb ismertetőt a következő oldalakon talál: