+36/89/512-200

Muzeum modrého barvení

Charles Kluge založil modrou barvicí dílnu v roce 1783 v Sárváru, poté jej přemístil do Pápy v roce 1786. Přemístěná nová továrna byla postavena koncem 18. století a několikrát byla přestavěna. Až do roku 1956 sedm generací rodiny Klugeů toto řemeslo přikládalo.

Předkondicionování tkanin bylo provedeno na nižší úrovni, kde vařili a pokořili prádlo a pak je namalovali v vane "küpaszoby". Modelovali v prvním patře a sušili na horní úrovni.

Muzeum bylo otevřeno v roce 1962 a renovováno v roce 1983 na dvacáté výročí workshopu. Posláním muzea je zachování tradic modrého barvířského řemesla a průzkum a zachování hmotných zbytků.

Od svého restaurování má Muzeum modrého barvení tři stálé expozice:

  • Historie 200leté rodiny Kluge a představení technických aspektů modrého barvení
  • Výstava živé tvorby Iréna Bódiho, umělce a akademika
  • Modré barvy a řemeslníci z Maďarska

V muzeu jsou vystaveny vany, válečkové válce a motivy a také lze navštívit archivy. Přestože byla práce přerušena v roce 1956, továrna je stále funkční.

Suvenýry jsou k dispozici v obchodě s dárky muzea.