+36/89/512-200

Právní prohlášení

Jakékoli prohlížení nebo registrace na webových stránkách hotelu Villa Classica **** znamená souhlas s následujícími podmínkami:

Webová stránka hotelu Villa Classica **** a jeho obsah nebo jakékoli podrobnosti o něm jsou chráněny autorským právem a pouze Hotel Villa Classica **** je způsobilý k výkonu práv k němu spojených. Je zakázáno reprodukovat přenos, šíření nebo revize všech či jakýchkoli částí obsahu v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu Hotelu Villa Classica ****.

Hotel Villa Classica **** souhlasí s tím, že vytiskne obsah webových stránek a uloží je v místních počítačích. Nezodpovídáme ani za reklamy (text, obrázky, obrázky nebo videa) zveřejněné na webových stránkách, nebo za jejich spolehlivost, pravost nebo jakoukoli nepřesnost týkající se jejich obsahu.

V případě, že mezi údaji zaslanými registrovanými členy zjistíme takové texty, obrázky, grafické videa nebo jiné informace, které zasahují do stávající legislativy, morálních hodnot, zájmů komunity nebo se zájmem poskytovatele služeb, jsme oprávněn okamžitě smazat obsah bez jakéhokoli vysvětlení nebo upozornění, stejně jako ukončit registraci bez předchozího upozornění.

Webová stránka nesmí obsahovat žádné reklamní, informace, které jsou financovány třetí stranou. Hotel Villa Classica **** si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit web, omezit nebo odstranit přístup k němu a nemůže zaručit nepřetržitý nebo bezchybný přístup na web.

Nezodpovíme se za škody vyplývající z informací nebo jiných písemných materiálů dostupných na internetových stránkách, z jejich přístupnosti, přímého nebo nepřímého použití, neúplnosti webových stránek, nesprávných funkcí nebo jakékoli nejednoznačnosti.